Adli Bilişim Mühendisliği

Siber ortamda işlenen bilişim suçlarını gün ışığına çıkaracak uzman mühendisler yetiştirir. Adli Bilişim mühendisliği, internet ortamında siber dünyada işlenen suçlara çözüm bulabilmenin, onların azalmasına destek verebilecek eğitimlerin yapabileceği bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümün en büyük avantajı ise 2+2 sayesinde hem Türkiye’de hem de Amerika’da eğitim görecekler. Adli Bilişim Mühendisliği bölümü mezun vermeye başladıktan sonra kurumlar siber suçlarla mücadele etmek için bu bölüm mezunlarını tercih etmek isteyeceklerdir. Geleceğin parlayan meslekleri arasında Adli Bilişim Mühendisliği de yer alacaktır. Siber dünyada ilk Adli Bilişim Mühendisi olmak bir ayrıcalıktır. Bu mezunlar kolay iş bulup iyi maaşlar alabileceklerdir.

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Nedir ? Ne İş Yapar ?

Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programı, bu alanda hizmet eden kamu kurum ve kuruluşu, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin yetişmiş insan gücü talebini karşılayabilmek amacıyla açılmıştır. Bu amaçla, acil durum ve afetlerle etkin bir şekilde baş edebilme kapasitesini artırılması, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip elemanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

İş Olanakları

Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programını başarıyla tamamlayan mezunlar; “Acil Durum ve Afet Yönetimi” konusunda günümüz bilim ve teknolojik altyapısını kullanabilecek yeterlilikte bilgi ve becerilere sahip olabilecektir.

Programı başarıyla bitirerek “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” ünvanı alan öğrenciler, kamu sektöründeki Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hastaneler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde, Kızılay ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) gibi sivil toplum örgütlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

Ülkemizde yaşanılan afet ve acil durum olayları karşısında, bilim ve teknolojideki ilerlemelere paralel olarak problemin çözümüne yönelik yeni yaklaşımların ortaya konulması zaruri hale gelmiştir. Bu konuda faaliyet gösteren İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere ortaya konulacak bu yeni yaklaşımların hayata geçirilmesi sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların etkin rol aldığı izlenmektedir. Ayrıca, ilgili standartların oluşturulması, veri yönetim merkezleri ve bilgi sistemlerinin kurulması, Mevzuat’ların hazırlanması, yeni yaklaşımların toplum tarafından farkındalıklarının arttırılmasına yönelik ihtiyaçların her geçen gün artarak devam ettiği gözlenmektedir. Bu bakımdan bu alanlarda yapılacak çalışmalarda görev almak üzere acil durum ve afet yönetimi teknikerliğini eklemek mümkündür.

Makine Mühendisliği

Her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Geniş bir çalışma alanına sahiptir. Özel sektörde ve kamu sektörüne ait fabrika veya işyerlerinde her türlü mekanik sistemlerin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, havalandırma, ısıtma sistemlerinin tasarımında çalışılabileceği gibi, serbest çalışma imkanı da vardır.

Bilgisayar Programcılığı

Çoğu zaman şirketlerin bilgi işlem bölümünde çalışırlar okullarda öğretilen dersler programlama dilleri üzerinedir. Bitirenler Bilgisayar Programlama Teknikeri olarak adlandırılır. Matematik ve algoritma konusunda başarılı olanlar bölümde daha rahat edeceklerdir. Okul bittikten sonra dgs ile yazlım veya bilgisayar mühendisliklerine geçiş yapılabilir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar mühendisliği, yazılım ve donanım üzerine dersler alırlar. Yazılım alanında çalışmak isteyenler programlama derslerini alırlar ve üzerinde çalışmak istedikleri programlama dillerini öğrenirler. (Örn: Android programlama, C++, C#) Donanım üzerine çalışmak istedikleri takdirde bilgisayar donanımını öğrenip bu alana yönelebilirler.